Geen dak, geen vuur, geen bed,
geen brood, tenzij u meevoelt
in hun nood.

In de Antwerpse Blindestraat vinden thuislozen sinds 1924 een onderdak in Het Werk der Daklozen, dat sinds 2012, 'De Plataan' heet.

Als autonoom, privaat onthaalcentrum was Het Werk jarenlang geheel of grotendeels afhankelijk van giften. Lange tijd was de slogan dan ook: ‘Geen dak, geen vuur, geen bed, geen brood, tenzij u meevoelt in hun nood’.

 

Tot in 1999 opereerde het onthaalcentrum autonoom. Sinds dan staat de stichtende vzw in voor het beheer van de gebouwen en wordt de werking gestuurd vanuit het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Antwerpen (CAW).

Lees meer…

Het Werk der Daklozen vzw heeft tot doel bij te dragen aan de emancipatie en maatschappelijke integratie van thuislozen en mensen in armoede door:

  • Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en opvang te organiseren;
  • Andere organisaties die werken voor thuislozen en mensen in armoede te ondersteunen door gebouwen, gelden of goederen ter beschikking te stellen van deze organisaties;
  • De bevolking te sensibiliseren en mobiliseren m.b.t. het thema armoede en thuisloosheid via publicaties en andere initiatieven.
Lees meer…

Mis onze 3-maandelijkse nieuwsbrief niet