De Kwaffuur op wielen

 1. Voor info en foto’s zie Aan de rand 181 en 183
2019
2016

De start van de bakkerij

 • Voor info en foto’s zie Aan de rand 172 en 174

Onze doelstellingen

 1. Dakloze mannen opvangen
 2. Patrimonium onderhouden
 3. Fondsenwerving
 4. Vrijwilligerswerking: sinds 2017 De Steenhouwer
 5. Sensibilisering: “tegen stigmatisering en vooroordelen” o.a via Aan de Rand: (3.000 ex.)
2014
1999

1999 fusie en vorming

 • nieuwe naam: De Plataan
 • inhoudelijk: nieuw intern/extern-begeleidingsconcept
 • materieel: nieuwe keuken en cafetaria

1969 professionalisering

 • oprichting Vlaamse Federatie van Onthaaltehuizen
 • subsidies van justitie voor maatschappelijk werkers

Grote verbouwingswerken: van zalen en “chambretten” naar individuele kamers

1969
1939

1939 start vzw

50 tot 100 mannen/dag krijgen onderdak oorlog:

Gebouwen in beslag genomen: terugval qua bewoners, maar toch volkseetmalen en vluchtelingenopvang (o.a. jezuïeten)

1945 crisis + nieuwe start priesters van het H. Hart “opvang zonder maat of restrictie voor al de dompelaars die aanbellen”

1924 aanloop

initiatief van priester/leraar Jos Hendrickx van “katholieke opvang voor studenten en bedienden” naar “mannen in nood voor enkele dagen herbergen”

dankzij giften via tijdschrift aankoop Blindestr.6

1924